Actievoorwaarden

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Doekoe Scholenactie van Coop Nederland u.a.
 2. Door deelname aan deze actie gaat men akkoord met deze actievoorwaarden.
 3. Deze actie liep van 19-04-2021 tot 23-05-2021.
 4. Coop Nederland u.a. is gerechtigd om zonder opgaaf van reden de actievoorwaarden voortijdig stop te zetten, dan wel de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.
 5. Alleen door Coop Nederland u.a. geselecteerde scholen kunnen aan deze actie deelnemen. De geselecteerde scholen kunnen deelnemen door zich in te schrijven.
 6. Indien een school deelneemt aan de Doekoe Scholenactie worden de contactgegevens van de school geregistreerd. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden.
 7. Bij aankoop van door Coop Nederland u.a. geselecteerde producten, ontvangt de consument bij de kassa Doekoe munten. De consument kan deze munten voor een deelnemende school naar keuze sparen, door deze in de voor de school naar keuze bestemde spaarbuisjes in de lokale Coop winkel te stoppen.
 8. Ten behoeve van de scholen worden de Doekoe munten gespaard die door deze scholen besteed kunnen worden aan sport- en spelmaterialen.
 9. Na afloop van de spaaractie wordt de hoeveelheid van de bijeen gespaarde Doekoe munten per deelnemende school bekend gemaakt. Over deze hoeveelheid kan niet worden gecorrespondeerd.
 10. Van de bijeen gespaarde Doekoe munten kunnen door de scholen sport- en spelmaterialen worden besteld bij leverancier Nijha via de speciale portal: Coop-Doekoeactie.nl.
 11. De bestelling van de sport- en spelmaterialen dient per school in één keer te geschieden.
 12. De sport- en spelmaterialen zijn vooraf geselecteerd door Coop Nederland u.a., hier kunnen geen andere materialen aan toegevoegd worden.
 13. De Doekoe munten zijn niet in geld te verzilveren.
 14. Indien niet alle Doekoe munten worden aangewend, zal de Coop een bedrag dat overeenkomt met de waarde van de Doekoe munten doneren aan een goed doel.
 15. Indien de bestelling van de sport- en spelmaterialen niet voor vrijdag 2 juli gedaan is, zal Coop Nederland u.a. een bedrag dat overeenkomt met de waarde van de bijeen gespaarde Doekoe munten doneren aan een goed doel.
 16. Coop Nederland u.a. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het niet functioneren van telecommunicatie of mankementen aan de website.
 17. Coop Nederland u.a is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik van de te winnen sport- en spelmaterialen.
 18. Door deelname aan deze actie gaat de school akkoord met een PR-moment bij de uitreiking van de ‘cheque’ en/of bij de uitreiking van de materialen.
 19. Al uw vragen, opmerkingen en klachten aangaande deze actie kunt u richten aan Coop Nederland u.a via spaarcampagnes@coop.nl